Kjøpsvilkår Finhud

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) fra www.finhud.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. For å kunne handle på www.finhud.no må du ha fylt 15 år.

1. Parter 
Selger er: FINHUD, Niels Juels gate 25, 2.etasje, 0257 Oslo, Norge, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr: 989 240 889, e-post adresse: info@finhud.no, og blir i det følgende benevnt «Nordic Formula AS», «vi» eller «oss». Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

2. Bestillings- og avtaleprosess 
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nedenfor. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken/ utsolgte varer
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 

Tilbud gjelder så lenge lageret rekker eller innenfor spesifisert tilbudsperiode.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

4. Priser og kjøp til adresser utenfor Norge (Europa)
Alle priser på produkter er inkludert merverdiavgift og oppgitt i norske kroner (NOK)

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, toll og skatter i anskomstland. m.m. Vi forbeholder oss retten til å forandre priser på produkter som er i kampanjer o.l. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

5. Frakt
Vi sender pakkene med Helt Hjem pakke på dørmatte og Bring pakke i postkasse. Dersom pakken ikke får plass i postkassen vil bringe henge pakken på døren. Ta kontakt for sporingsnummer så kan du enkelt følge sporingen på pakken din.

6. Betaling med kort
Vi benytter betalingsløsningen til Bambora og deres løsning tilbyr kort, faktura, delbetaling og VIPPS i samme løsning. For informasjon om tilbakebetaling, se under punkt 10 om angrerett.  Ved kortbetaling blir kunden trukket når varen blir sendt fra lageret.

7. Ekspedering av ordre/ Leveranse
Pakker vil bli sendt så raskt som mulig og maks innen 2 virkedager. Det kan forekomme forsinkelser på din bestilling dersom vi oppelever forsinkelser fra våre leverandører. Frakt til Norge koster 80NOK med Helthjem, men er gratis dersom kjøpesummen er over 800NOK.

8. Personopplysninger
Nordic Formula AS er ansvarlig for de personopplysningene du som kunde gir til oss. Denne informasjonen blir brukt for å gi deg best mulig service og for å gi deg gode tilbud fra oss. Vi gir ikke opplysninger om deg videre til noen utenfor Nordic Formula AS. Personopplysningene vil kunne brukes så lenge du er aktiv kunde hos Nordic Formula AS. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet.  Les vår personvernerklæring her.

Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og GDPR sine krav. Som kunde hos Nordic Formula ASs nettbutikk, samtykker du til at dine personopplysninger, samt opplysninger om dine kjøp som gjøres hos oss, innhentes, lagres og behandles for å administrere kundeforholdet, optimalisere våre tilbud og forbedre vår kundeservice. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, kontaktinformasjon og opplysninger om hvilke produkter du har kjøpt. Vi vil behandle dine personopplysninger i en periode på inntil 24 måneder. Personopplysningene vil også kunne behandles som grunnlag for markeds- og kundeanalyser samt for kundetilpassede medlemstilbud som er satt sammen av dine personalia og kjøpshistorikk. Opplysningen overføres ikke til noen tredjepart uten ditt samtykke.

Som medlem har du rett til å få vederlagsfri informasjon fra Nordic Formula ASom hvilke personopplysninger som behandles av Nordic Formula AS, samt få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til ovennevnte behandling da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov.

Som kunde hos FINHUD.NO nettbutikk, samtykker du til at vi kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, sende deg nyhetsmail og markedsføring for tilbud, tjenester og varer. De som ikke ønsker å motta adressert reklame og tilbud, eller kan når som helst kontakte FINHUD.NO og kreve at denne markedsføringen stanser eller melde deg av vårt nyhetsbrev.

Henvendelser om dine personopplysninger kan rettes til via til info@finhud.no.

9. Reklamasjon
Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed i rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om Forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven). Ved eventuelle tvister følger finhud.no Forbrukertvistutvalgets avgjørelser.

For informasjon om tilbakebetaling og retur av varer, se punkt 10 om angrerett.

10. Angrerett
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper ut 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre hele kjøpesummen.

Returkostnaden må forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angreretten forutsetter, at varen returneres i samme stand som ved mottakelsen, dvs. i original og uskadet emballasje og i ubrukt stand. Nordic Formula AS vil kunne kreve kompensasjon for verdiforringelsen dersom forbrukeren bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover normal og nødvendig undersøkelse.

Tilbakebetaling ved angrerett og reklamasjon 

Tilbakebetaling fra Nordic Formula AS skjer innen 14 dager etter at varen(e) er mottatt i retur. Det tar 5-10 dager fra Nordic Formula AS refunderer et beløp, til pengene er tilbake på kontoen brukt til kjøpet. 

Retur av varer 

Ved retur av varer i forbindelse med reklamasjoner og angrerett, sendes varene til:

Nordic Formula AS
Niels Juels gate 25, 2.etasje
0257 Oslo
Norge

Retur dekkes av kjøper og eventuell ekstrakostnad som følge av at vare(ne) er returnert til feil adresse eller på en måte som ikke samsvarer med regler for tilbakebetaling og reklamasjon vil bli belastet av kjøper også . Belastning av deg kan forekomme ved at beløp refundert blir redusert med ekstrakostnad påløpt.

Har du spørsmål om angrerett eller reklamasjon, kontakt oss per epost: info@finhud.no

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom du ikke henter varen du har bestilt, og ikke gir oss beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten, vil du bli belastet med et gebyr på 498 NOK (i Norge) / 1499 NOK utenfor Norge (i Europa) for uavhentete pakker. Belastning av deg kan forekomme ved at beløp refundert blir redusert med ekstrakostnad påløpt, eller på andre måter.

11. Feil bruk av våre produkter
Vi tar ikke ansvar for feil bruk av våre produkter, da riktig bruk normalt ikke medfører helsefare. Varene må ikke utsettes for ekstrem varme eller flammer, og må vaskes/renses som anbefalt på www.finhud.no. Dersom produkt(er) vaskes/renses på noen annen måte enn anbefalt eller dersom det ikke er noen anbefaling, kan vi ikke holdes ansvarlig for følgende av annen/feilaktig vaske/rensemetode.